Дирекция "Бюро по труда" -

курсове и програми за заетост

Заетите лица могат да се включат в 
			курсове за обучение по схема Аз мога повече

НАЧАЛО

Всички услуги, които предлага
Дирекция "Бюро по труда" са безплатни

Безработните лица могат да се възползват от следните възможности:

Ако са ви освободили от работа и ще се регистрирате като безработен, тук може да се информирате за необходимите документи за регистрация в Дирекция "Бюро по труда".

Заетите лица /или самонаетите/ могат могат да се включат в обучение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по схема "Аз мога повече".

Заетите лица могат получават ежемесечно стойността на направените от тях ежедневни транспортни разходи за пътуване от населеното място, където са регистрирани по настоящ адрес до населеното място, където работят. Средствата се получават по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по схема "По-близо до работа".

НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЧРЕЗ БЮРОТО ПО ТРУДА

  • Без финасиране от държавата

Работодателят попълва специална бланка, в която уточнява изискванията си за съответното работно място и максимално бързо се подбират и насочват подходящи кандидати за работа.

  • Чрез финасиране от държавата

Работодателят кандидатсва за одобрение за финансиране при обявена процедура по съответната програма или мярка за заетост. Ако бъде одобрен, сключва договор с Дирекция "Бюро по труда", след което се подбират и насочват кандидати за работа.


РЕГИСТРАЦИЯ В ДБТ | КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ | ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ | РАБОТА В ЧУЖБИНА